Materialien und Hintergrundinfos zum FÖJ

Faltblatt FÖJ - Kurzinfo           

 

FÖJ-Faltblatt zum Download (PDF, 1,7 MB)

FÖJ-Plakat A2

Unser FÖJ-Plakat (Format: DIN A2)

Das Plakat kann kostenlos bei uns angefordert werden.